JOAN by YOONG

photography / Yoong Jang

styling / Hyejin Kim

MUA / Ryung jyung Hwang

Model / Joan Park